Co to jest UX i dlaczego jest taki ważny?

Co to jest UX

UX w dosłownym znaczeniu oznacza ,,doznania użytkownika” niemniej jednak jest to bardzo ogólne wyobrażenie. Głównym zadaniem stawianym przed UX jest odpowiedź na potrzeby klienta/użytkownika.

To właśnie potrzeba użytkownika sprawia konieczność zwiększenia satysfakcji użytkownika korzystającego z produktu poprzez poprawienie jego funkcjonalności i intuicyjności. W postrzeganiu UX użytkownik to słowo klucz. Bez użytkownika nie ma projektu! Zatem UX zachodzi pomiędzy użytkownikiem, produktem lub usługą i kontekstem użycia. Jest to reakcja emocjonalna wpływająca na wewnętrzny stan i zachowanie użytkownika. UX to nie użyteczność! To równowaga pomiędzy emocjami a intuicyjnością w efekcie może powstać aranżujący produkt.

Właściwie zaprojektowane UX pozwala nawiązać pozytywną relacje z użytkownikiem, który czuje się komfortowo i pewnie podczas korzystania z witryny. Dzięki temu unika pomyłek, a na stronie czuje się ,,jak u siebie”. Wszystko to skutkuje pozytywnym odbiorem marki w oczach klienta!

Każdy zespół UX powinien składać się z kluczowych osób którymi są: UX Strateg, UX Designer, Visual Designer, UX Project Manager, User Research (badacz). To właśnie współpraca tych osób pozwala osiągnąć zaplanowane cele jakimi są poprawa UX oraz redukcja ryzyka.

Zadaniem każdego UX Stratega, który rozpoczyna planowanie działań jest dokonanie:

 • Analizy biznesowej
 • Analizy benchmarków
 • Przygotowanie Person
 • Definicji mierników UX oraz ich monitorowanie

UX Project Manager powinien być odpowiedzialny za:

 • Przeprowadzenie wywiadów z interesariuszami
 • Zarządzanie relacjami z interesariuszami
 • Brefing prac zespołu UX
 • Planowanie oraz budżetowanie prac
 • Monitorowanie mierników UX
 • Prioretyzacje poprawy błędów

Do zadań User Research należy przeprowadzenie:

 • Badań eksperckich
 • Badań z użytkownikami
 • Przygotowanie Person
 • Mapowania doświadczeń
 • Testów z użytkownikami

Tylko współpraca całego zespołu pozwoli zidentyfikować potrzeby użytkowników i dostarczyć odpowiednie rozwiązanie redukując tym samym ryzyko powstania nieprzemyślanego projektu.

W Polsce termin UX jest mało znany, a jeżeli już to rozumiany mylnie jako „użyteczność”. Również świadomość korzyści płynących z UX jest niewielka. Dlatego wprowadzenie UX w projektach często staję przed takimi wyzwaniami jak:

 • Budżet
 • Świadomość potrzeby
 • Niechęć zmian
 • Brak komunikacji między działami w organizacji

Jedną z wiodących marek w dziedzinie UX jest firma Apple, która w swoich produktach wyznacza trendy i kreuje najoptymalniejsze rozwiązania z zakresu User Experience.

UX to raczkująca dyscyplina, która boryka się ze znalezieniem miejsca w biznesie. Firmy, które świadomie podejdą do tematu UX już teraz wyprzedzą konkurencję i mogą stać się potentatem rynku. Należy jednak pamiętać, że UX to szereg badań, przemyśleń i testów które w fazie końcowej dostarczą produkt odpowiadający na potrzeby najważniejszej osoby czyli użytkownika.