Google Ad Grants czyli jak uzyskać dofinansowanie na kampanię AdWords

dofinansowanie na kampanię adwords

Kampanie marketingowe - która firma nie inwestuje dzisiaj środków w ich prowadzenie? Zapewne jedynie niewielki odsetek punktów lokalnych, którym przesadnie nie zależy na skutecznej promocji biznesu. Niekiedy jednak zwyczajnie brakuje nam na nie czasu i funduszy, a budżet z ich wykorzystaniem mógłby się nie dopiąć. Co wtedy?

Tylko bez paniki, wszystko jest pod kontrolą. Weźmy głęboki oddech i zastanówmy się, z jakich źródeł można możliwie szybko i skutecznie pozyskać pożądane środki. Na początek przyjrzyjmy się rozwiązaniom naszych zachodnich sąsiadów. Tam od wielu lat prym wiodą tzw. akcje crowdfundingowe, polegające na angażowaniu odbiorców w partycypację w dobrowolnych zbiórkach. Społeczność zorganizowana wokół danego projektu uiszcza w tym modelu jednorazowe wpłaty na rzecz jego rozwoju. Ich wysokość zależy w dużej mierze od dobrej woli tychże patronów.

Kickstarter

Jedną z najpopularniejszych platform, która działa na tej zasadzie jest kickstarter, gdzie ambitni i kreatywni wynalazcy, a nawet reżyserowie, rysownicy i programiści, mogą zgłaszać swoje propozycje innowacyjnych i obiecujących projektów, pozostawiając odbiorcom wolną rękę w ocenie ich potencjału, co owocuje weryfikacją pieniężną. Jedynie dolna granica wysokości wpłat jest ustalona z góry, sufit jednak pozostaje otwarty - sky is the limit. Twórca pozostaje w stałym kontakcie z patronami i informuje na bieżąco o postępach w swoich pracach. Projekt przechodzi próbę pomyślnie, jeżeli w założonym przez autora przedziale czasowym osiągnie pożądany pułap wpływów, wówczas zostaje pokryta jego dystrybucja, a wspierający otrzymują gotowy produkt w terminach przedpremierowych w ramach nagrody. Polską alternatywą dla tej platformy jest choćby portal PolakPotrafi.pl, gdzie również organizowane są takie zbiórki. Działają one niekiedy z niemałym rozmachem, osiągając wpływy w granicach do kilkudziesięciu tysięcy złotych, podczas gdy rekordowe stawki sięgały granicy nawet kilkuset tysięcy.

crowdfunding dobrowolne finansowanie

Google Ad Grants

Jeszcze inną opcją dofinansowania i to z niebagatelnym budżetem miesięcznym, wynoszącym aż 10 tysięcy dolarów (około 33.620 zł przy kursie na dzień 19.04.2018), jest usługa Google Ad Grants. Na czym ona polega?

Program powstał już w roku 2003 i jest przeznaczony dla organizacji non-profit, docierających do wolontariuszy i darczyńców, pomagając kolejno w procesie rekrutacji potencjalnie zainteresowanych wsparciem, szerzeniu świadomości na temat celów przedsiębiorstwa oraz przy współpracy z innymi podmiotami. O uczestniczenie mogą się ubiegać organizacje pożytku publicznego zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a także fundacje i stowarzyszenia, które nie posiadają powyższego statusu oraz organizacje religijne. Kampanie takie wykorzystują platformę AdWords. Mają jednak ściśle określony budżet dzienny oraz stawki CPC (płatności za kliknięcie) i mogą być kierowane jedynie na samą wyszukiwarkę Google, obejmując tylko kampanie tekstowe. Poza tym nie są one prowadzone automatycznie i pojawia się wymóg zdalnej kontroli włącznie z logowaniem się do swojego konta przynajmniej raz w miesiącu.

wpłaty darczyńców na cele charytatywne

Do programu nie mogą być zakwalifikowane organizacje, które nie uzyskają pozytywnego wyniku weryfikacji i zostaną odrzucone z następujących przyczyn: propagowanie nienawiści na różnym tle, dyskryminacja, nietolerancja, przemoc, niechęć wobec określonych grup społecznych, podlegających ochronie itp., czyli wszystko to, co zawiera się dokumentach określających wytyczne społecznościowe na portalach administrowanych przez pracowników Google. Z odmową spotkają się również podmioty państwowe, szpitale i firmy medyczne, szkoły i uniwersytety oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze np. hospicja lub sanatoria. Ponadto organizacje nie mogą używać zbyt ogólnych fraz kluczowych lub takich, które cechują się niskim wynikiem jakości, a więc zbyt ryzykownym, przewidywanym współczynnikiem klikalności. Podobnie odrzucane są słowa składające się z jednego wyrazu z wyjątkiem tych, określających markę. Kampanie muszą być zgodne z misją i celami założonymi przez organizację.

Aby strona została zakwalifikowana do tego programu, musi spełnić kilka podstawowych wymogów. Po pierwsze musi być w posiadaniu organizacji lub przez nią zarządzana. Po drugie musi prezentować wysoką jakość merytorycznej treści, działać poprawnie na każdej rozdzielczości urządzenia, zawierać klarowny opis organizacji i jej misji i nie zawierać wadliwych odnośników. Po trzecie wreszcie, jej głównym celem nie może być generowanie zysków lub działalność nastawiona na szeroko pojęty handel tj. sprzedaż produktów i usług, lub odpłatnych konsultacji. Zaleca się, by kandydaci działali niekomercyjnie, a więc charytatywnie. Wbrew pozorom nie musi to rodzić problemu dla firm o profilu handlowo-usługowym, bo nadal stanowi dla nich źródło darmowej reklamy, o ile w precyzyjny sposób podepną swoją markę pod prowadzoną akcję. Dzięki temu program okazuje się skuteczną alternatywą dla popularnych metod odpłatnej promocji. Poza tym cele zamierzonych inwestycji muszą pozostać jawne i podane do wiadomości osób trzecich.

fundusze w skarbonce

Jeśli spełnimy wyżej wymienione wymagania, możemy złożyć wniosek o członkostwo na stronie Google z dopiskiem „nonprofits” po ukośniku. Następnie odpowiedni formularz za pomocą skonkretyzowanych pytań przeprowadzi nas przez proces rejestracji. Co istotne, bez względu na kraj, w którym prowadzimy kampanię, jako walutę należy wybrać dolar amerykański.

Na początku bieżącego roku wprowadzono jednak nowe zmiany. Odtąd kampanie muszą się cechować odpowiednim kierowaniem geograficznym, by lokalizacja reklam pokrywała się z obszarem działalności organizacji. Zawierać muszą co najmniej dwie aktywne grupy reklam, a konto minimum dwa rozszerzenia reklam z odnośnikami prowadzącymi do podstron. Usługa AdWords może zostać zawieszona, jeśli minimalny współczynnik klikalności przez 2 kolejne miesiące osiągnie niezadowalający wynik tj. poniżej 5 procent.

Kampanie AdWords to nasza specjalność. Jeśli jesteś zainteresowany wypromowaniem swojej marki w sieci, koniecznie sprawdź naszą ofertę