Partnerstwo lokalne w Powiecie Nowodworskim - Warsztaty w Gminie Leoncin

warsztaty partnerstwa lokalnego w gminie leoncin

Dnia 12 września br. zgodnie z zapowiedzią wzięliśmy udział w drugim z serii spotkań warsztatowych dla ożywienia społeczno gospodarczego i aktywizacji rynku pracy w ramach budowania partnerstwa lokalnego Powiatu Nowodworskiego, które odbyło się w gminie Leoncin z inicjatywy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim, Pani Marzeny Boczek, pod patronatem Starosty Powiatu Nowodworskiego, Pani Magdaleny Biernackiej.

W spotkaniu uczestniczyli również: wicestarosta nowodworski, Pan Paweł Calak, radni Powiatu Nowodworskiego, przedstawiciele lokalnych samorządów, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu i gmin oraz około 130 przedstawicieli środowisk związanych z rozwojem nowodworskiego rynku.

Po raz kolejny mieliśmy okazję w szerokim gronie lokalnych przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji samorządowych, pochylić się nad bieżącymi problemami powiatu w celu wypracowania skutecznej strategii działania i zbudowania trwałych relacji partnerskich, a także opracowywać materiały w grupach tematycznych pod czujnym okiem eksperta ds. partnerstwa lokalnego.

Przeanalizowaliśmy wspólnie najistotniejsze zagadnienia z zakresu: lokalnego rynku pracy, potencjału turystycznego naszego regionu, emigracji zarobkowej młodzieży, zapotrzebowania mieszkańców na kluczowe usługi (np. oświatę i służbę zdrowia), wsparcia dla prywatnej przedsiębiorczości, jakości kapitału ludzkiego oraz ilości dostępnych zasobów. Poruszyliśmy również kwestie komunikacji, jakości infrastruktury, miejsc rekreacyjnych, innowacji gospodarczych, kosztów inwestycji publicznych, inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych. Wspólne dyskusje zaowocowały nakreśleniem planów nadchodzących innowacji.

Następne spotkanie z tego cyklu odbędzie się W gminie Pomiechówek, gdzie również się pojawimy.