Aplikacje dedykowane

Dzięki aplikacji dedykowanej Klient niejednokrotnie zyskuje nie tylko zautomatyzowanie procesów, które zachodzą w jego sprzedaży ale także eliminuje z tego procesu błędy spowodowane czynnikiem ludzkim.

Czym jest aplikacja dedykowana?


Strony Internetowe Nowy Dwór Mazowiecki

Aplikacja dedykowana jest systemem informatycznym, tworzonym z myślą o konkretnym środowisku działania, dla konkretnej firmy lub instytucji, pełniącym wyspecjalizowane funkcje, które nie mogły zostać zrealizowane za pomocą innych gotowych systemów informatycznych (np. dostępnych na rynku systemów zarządzania treści).

System dedykowany jest najlepszym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy na rynku nie ma systemów oferujących funkcjonalności niezbędne oraz jeżeli istniejące systemy znacznie przewyższają wymagania klienta, gdyż taki produkt jest często złożony i drogi.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów tworzymy dedykowane aplikacje, które realizują szereg zadań w procesach sprzedażowych. Funkcjonalność naszych aplikacji opieramy na indywidualnych potrzebach Klientów. Między innymi tworzymy systemy importowania danych oraz integracje, które połączą Twoje systemy z systemami firm zewnętrznych.

Aplikacja zawsze jest odpowiedzią na indywidualne potrzeby dzięki temu nie ma mowy o ograniczeniach systemu. Każdy system tworzony jest od podstaw i realizuje nakreślone przez Klienta zadania.

Analiza potrzeb biznesowych i skali projektu


Aplikacja jest przygotowywana na bazie informacji zebranych podczas wywiadu z interesariuszami oraz otrzymanych wzorów dokumentów. Jest to kluczowy etap, który pozwala określić potrzeby firmy, a także zebrać niezbędne o niej informacje. Ponadto tworzony jest budżet i wybierane są technologie potrzebne do realizacji zlecenia.

Zanim rozpoczniemy projekt, chcemy przyjrzeć się nie tylko potrzebom technicznym (funkcjonalnościom, modułom), ale również potrzebom biznesowym. Uważamy, że poznanie potrzeb biznesowych naszych klientów, czyli tego jak aplikacja ma wpłynąć na realizację procesów, jest najważniejsze dla naszych deweloperów budujących aplikacje internetowe.

Aplikacje dedykowane Warszawa

Specyfikacja projektu, dobór odpowiednich narzędzi


strony Internetowe Legionowo

Projekt funkcjonalny systemu - uzyskane podczas analizy potrzeb informacje, są na tym etapie analizowane przez zespół wdrożeniowy i przenoszony na dokument zwany projektem funkcjonalnym. Powstały dokument jest tworzony w porozumieniu z klientem. Zebrane w ten sposób funkcjonalności oraz ich szczegółowy opis są elementem bazowym, na podstawie którego następuje właściwa realizacja aplikacji. Prawidłowe zdefiniowanie potrzeb, zebranie kompletnych funkcjonalności decyduje o jakości i sukcesie całego projektu.

Wdrożenie aplikacji dedykowanej i jej testowanie


Na podstawie przygotowanego projektu funkcjonalnego, dokonywane jest wdrożenie aplikacji, po zakończeniu której następują testy wewnętrzne (wykonywane przez nas) oraz testy zewnętrzne (wykonywane przez klienta). Wdrożenie aplikacji u Klienta poprzedzone jest intensywną wymianą informacji pomiędzy Klientem, a projekt managerem.

Nowoczesne strony Internetowe

Szkolenia, warsztaty – pomoc po oddaniu projektu


Profesjonalne strony Internetowe

Realizowane przez nas wsparcie zdalne lub warsztaty, które znacząco ułatwią i przyspieszą proces adaptacji wprowadzanych zmian. Użytkownicy w każdym momencie mogą skontaktować się z nami i porozmawiać na temat związany z wdrożoną aplikacją. Ponadto każda osoba, która będzie miała kontakt z aplikacją dedykowaną zostanie wyszkolona z funkcjonalności, których będzie używać. Reagujemy na zgłaszane zapytania odnośnie do funkcjonowania systemu oraz oczekiwanego promowania produktu w kierunku wyznaczonym przez Klienta.

Zrealizuj z nami projekt aplikacji dedykowanej

Skontaktuj się