Audyt strony internetowej

Jeżeli strona internetowa, sklep internetowy lub dedykowana aplikacja, nie przynosi oczekiwanego efektu w postaci klientów lub założone cele biznesowe nie zostają zrealizowane należy zacząć szukać przyczyny takiej sytuacji. Poszukiwanie możliwych rozwiązań najlepiej jest zacząć od przeprowadzenia audytu strony internetowej.

Czy potrzebuję audytu strony internetowej?


Audyt strony Internetowej

Audyt strony internetowej polega na przeanalizowaniu witryny, a co za tym idzie – odnalezieniu wszystkich błędów, które w sobie zawiera. To usługa, na podstawie której można zweryfikować początkowe cele i założenia, a także dzięki której można wprowadzić niezbędne zmiany. Wszystkie informacje zebrane podczas audytu przedstawią, czy witryna jest użyteczna dla grupy docelowej oraz jak widziana jest przez roboty indeksujące, które ją odwiedzają i weryfikują.

Audyt przeprowadza się zarówno dla nowych serwisów, jak i dla istniejących już stron. Główny cel audytu sprowadza się do zebrania informacji, które umożliwią poprawę funkcjonalności strony, co tym samym przełoży się na rozpowszechnienie jej wśród internautów i wzrost ich zadowolenia z korzystania z danego serwisu.

Przyświeca nam zasada, że audyt powinien być kompleksowy i dawać jasne odpowiedzi, co i jak należy zmienić w obrębie witryny, aby poprawić jej efektywność biznesową.

Jakie informacje dostarczy mi audyt internetowy?


Audyt składa się z kilku części, w których zwraca się uwagę na poszczególne aspekty funkcjonowania strony, a także jej dostosowanie do urządzeń mobilnych. Pierwszym z nich jest analiza użyteczności, polegająca na sprawdzeniu czy użytkownik może z łatwością odnaleźć podstawowe informacje na stronie oraz te, których akurat poszukuje. Analiza ta dostarcza zatem informacji odnośnie poziomu zorientowania internauty w strukturze i funkcjach witryny.

Kopie zapasowe

Równie ważnym elementem jest analiza oprawy graficznej dotycząca przede wszystkim czytelnego układu strony, doboru kolorów, które się na niej znajdują, a także rozmieszczenie poszczególnych modułów. Ważna jest analiza techniczna, której celem jest sprawdzenie zgodności z normami i standardami tworzenia aplikacji internetowych. W zakres audytu wchodzi także analiza merytoryczna (wytyczne, dokumentacja) oraz analiza strony pod kątem poprawnej widoczności, zgodnej ze standardami Google oraz jak w tym aspekcie wypada pod względem bezpośredniej konkurencji.

Audyt strony internetowej może przyjmować różne formy. Może skupiać się na kwestiach użyteczności, dostosowaniu do wymogów Google (lub innych wyszukiwarek), może również badać bezpieczeństwo strony internetowej, a nawet może obejmować pierwotne założenia i cele biznesowe. Pod kątem biznesowym audyt strony internetowej powinien obejmować aspekty związane z realizacją konkretnych celów, procesów, czyli prowadzeniem użytkownika do ich bezpośredniej realizacji. Wszystko to powinno skupić się na użytkowniku jako osobie, której celem jest realizacja pewnego procesu dążącego do realizacji celu biznesowego. Analiza dotyczyć będzie strony głównej oraz najbardziej istotnych podstron z uwzględnieniem różnych ich typów (np. w sklepie internetowym kontroli poddane zostaną: przykładowa strona produktu, kategorii, artykułu tekstowego itp.).

Jakie korzyści płyną z przeprowadzenia audytu i zastosowaniu się do jego wniosków?


Bezpieczeństwo danych

Audyt strony internetowej przynosi wiele korzyści. Dzięki temu, że witryna zawsze porównywana jest ze stronami należącymi do jej bezpośredniej konkurencji, przeprowadzenie audytu pozwala zaplanować działania, które pomogą osiągnąć nad nią przewagę. Ponadto, dostarcza informacji odnośnie rozwiązań, po jakie należy sięgnąć, by strona www była odwiedzana przez jak największą liczbę internautów – umożliwia udoskonalenie użyteczności strony, a także jej graficznych i technicznych aspektów. Co więcej, analiza dotycząca celów funkcjonalności i celów biznesowych pozwala określić, czy założenia udało się osiągnąć i czy faktycznie są skuteczne.

Podczas audytu sprawdzamy szereg istotnych czynników, które wpływają na pozycjonowanie i konwersje. Są to przede wszystkim architektura informacji, nawigacja, jakość opisów produktów, obecność i logiczna interpretacja odpowiednich komunikatów, sprawność działania formularzy, wyszukiwarki i filtrów, meta dane i tytuły, szybkość ładowania sklepu, dostępność na urządzeniach mobilnych, linkowanie wewnętrzne, poprawność indeksacji w wyszukiwarce. Powyższe wytyczne stanowią jedynie wierzchołek zależności, który należy sprawdzić i uwzględnić w audycie.

Każdy wykonany przez nas audyt ma formę raportu. Jego objętość zależy od złożoności i skali weryfikowanego projektu, a także typu i liczby zdiagnozowanych błędów, sugestii, weryfikacji i testów. Raport pozwala zrozumieć charakter błędów i obszary ryzyka, a także dostarcza szeregu praktycznych wytycznych do optymalizacji, dzięki czemu możliwa jest skuteczna poprawa jakości strony zarówno w kontekście merytorycznym (założenia), technicznym (wykonanie). Nieodzowne jest również wykorzystanie narzędzi zewnętrznych, które stanowią dodatkowe źródło informacji – np. statystyki Google Analytics, Google Search Console i inne.

Dodatkowo możliwe jest audytowanie sklepu pod względem bezpieczeństwa IT lub zgodności regulaminu i wybranych elementów witryny z regulacjami prawnymi, a nawet weryfikacji zbudowanej strony z pierwotnymi wytycznymi i celami biznesowymi.

Audyt sam w sobie jest jedynie analizą, badaniem strony internetowej. Przeprowadzenie go nie spowoduje zwiększenia efektywności aplikacji. Niemniej, wykluczenie błędów wskazanych w raporcie i dalsza optymalizacja poparta merytoryczną analizą danych to najlepszy sposób, aby efektywnie i długofalowo zwiększać cel, którym jest konwersja sprzedaży (ilość wejść do ilości faktycznych zakupów).

Raport z audytu to także bardzo wartościowa lektura dla każdego przedsiębiorcy i managera e-commerce, który chce lepiej zrozumieć sposób funkcjonowania swojego sklepu, strony lub aplikacji internetowej.

Bezpieczeństwo danych

Zleć nam audyt projektu

Skontaktuj się