Relacja z inauguracji partnerstwa lokalnego w powiecie nowodworskim

partnerstwo lokalne
Opublikowano: 14.06.2018 < Powrót do wpisów Ocena artykułu: Kategoria: Newsy

Dnia 6 czerwca bieżącego roku w rezydencji Miętowe Wzgórza w Trębkach Nowych na terenie gminy Zakroczym odbyło się pierwsze z serii zapowiedzianych spotkań organizacyjno-integracyjnych, dotyczących zagadnienia partnerstwa lokalnego.

Program konferencji podzielony był na segmenty, obejmujące prelekcje i część warsztatową. Służyły one konsolidacji przedstawicieli rozmaitych środowisk lokalnych na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego i aktywizacji nowodworskiego rynku pracy.

część teoretyczna

Część teoretyczna

Część wstępna obejmowała prelekcję starosty: p. Magdaleny Biernackiej, dotyczącą zasobów starostwa oraz Jadwigi Olszowskiej-Urban, reprezentującej międzynarodowe centrum partnerstwa na temat założeń projektu Partnerstwa Lokalnego. W ich trakcie omówiliśmy nie tylko szczegóły strukturalne przedsięwzięcia, ale również zapoznaliśmy się z ciekawymi studiami przypadku z okresu 2002-2018. Prześledziliśmy między innymi dobre praktyki w mieście Zator w powiecie oświęcimskim, które dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, wdrożonym na skutek konsultacji społecznych i wielopłaszczyznowej współpracy, przeobraziło się w lokalne centrum rozrywkowe dla rodzin. Podobne przypadki zaobserwowaliśmy na przykładach marki „Jabłka Grójeckie”, spółdzielni przedsiębiorców „Grzybek Łosicki”, a także wielu inicjatyw obywatelskich w powiatach dąbrowskim, lwóweckim, zamojskim i tomaszowskim, które po odpowiednim dofinansowaniu, powołaniu do życia tzw. inkubatorów przedsiębiorczości, zorganizowaniu lokalnych warsztatów i wzmocnieniu zasobów ludzkich, mogą stanowić prawdziwe wizytówki dla swoich regionów.

Dowiedzieliśmy się, jakie konkretnie podmioty mogą partycypować w projekcie, na jakich płaszczyznach mogą wchodzić w relacje i zapoznaliśmy się z trzema kolejnymi etapami budowania partnerstwa:

 • inicjowanie – poprzez identyfikację partnerów, ocenę ryzyka i korzyści, sporządzenie mapy zasobów i problemów (pułapek, zagrożeń, wad) oraz identyfikację obszarów działania,
 • organizowanie – poprzez konstruowanie struktury, sporządzenie zasad, regulaminów i procedur, określenie beneficjentów, ocenę ryzyka i korzyści z wdrożenia projektu oraz planowanie zadań programów i projektów oraz obszarów działań,
 • wdrażanie – poprzez zarządzanie partnerstwem, ustalenie funkcji każdego członka (przydział zadań), rozwój umiejętności komunikacji, stosowanie zasad monitoringu działań, dbałość o odpowiedzialność i terminowość w realizacji zadań, osiąganie założonych efektów oraz skuteczne zarządzanie projektami.

panel warsztatowy

Panel warsztatowy

Podczas zajęć praktycznych zostaliśmy podzieleni na 9 grup, które miały za zadanie stworzyć tzw. beczki lokalnych zasobów, polegające na wywołaniu burzy mózgów, która doprowadzi do podsumowania lokalnych problemów, zasobów, możliwości i potrzeb, wymiany doświadczenia międzysektorowego wraz ze spostrzeżeniami i uwagami oraz stworzenia niewielkich baz danych, zawierających informacje na temat:

 • dokonywanych inwestycji,
 • atrakcyjności turystycznej regionu,
 • bilansu importu i eksportu,
 • infrastruktury technicznej,
 • czystości okolicy,
 • stanu samorządu lokalnego,
 • działalności organizacji pozarządowych,
 • sprawności funkcjonowania instytucji publicznych, placówek oświaty, służby zdrowia, ośrodków sportowych, obiektów kultury itp.,
 • poziomu i struktury bezrobocia,
 • inicjatyw obywatelskich,
 • zasobów kapitału ludzkiego,
 • jakości transportu i komunikacji,
 • dostępności zdobywania kwalifikacji i wykształcenia,
 • atrakcyjności gospodarczej regionu dla przedsiębiorców,
 • kosztów utrzymania i siły nabywczej mieszkańców,
 • możliwości pozyskania wsparcia finansowego i dostępu do dodatkowych środków np. subwencji i dotacji unijnych,
 • i wielu innych, równie istotnych kwestii.

Po zakończeniu części warsztatowej, każda grupa zaprezentowała wnioski ze swoich „beczek”. W oparciu o diagnozę beczki, przeanalizowaliśmy cztery zasady ożywienia społeczno-gospodarczego:

 • uszczelnianie lokalnych wycieków z firm i instytucji,
 • wsparcie istniejących firm lokalnych,
 • zachęcanie mieszkańców do tworzenia nowych firm i instytucji,
 • rekrutowanie nowych firm i organizacji.

Wystosowaliśmy następnie propozycje projektów społeczno-gospodarczych poprzez:

 • podsumowanie warunków gospodarczych regionu,
 • wypracowanie wizji społeczno-gospodarczej,
 • wybór projektów do opracowania na kolejnym warsztacie,
 • głosowanie każdego uczestnika na wybrane projekty i wybór grup do ich opracowania.

zaproszeni goście

Zaproszeni goście

Podczas konferencji mieliśmy możliwość wymienić się kreatywnymi pomysłami z przedstawicielami władz samorządowych, administracji publicznej i pozostałych przedsiębiorstw prywatnych, z których każde musiało się na wstępie przedstawić. Na miejsce przybyło około 200 osób, wypełniając tłumnie całą salę balową.

Na miejscu spotkaliśmy się między innymi z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w NDM: p. Marzeną Boczek, starostą nowodworskim: p. Magdaleną Biernacką, wicestarostą: p. Pawłem Calakiem oraz włodarzami wszystkich gmin tj. wójtem Czosnowa: p. Antonim Kręźlewiczem, wójtem Leoncina: p. Adamem Mirosławem Krawczakiem, burmistrzem Nasielska: p. Bogdanem Ruszkowskim, burmistrzem Nowego Dworu Mazowieckiego: p. Jackiem Kowalskim, wójtem Pomiechówka: p. Dariuszem Tomaszem Bieleckim oraz burmistrzem Zakroczymia: p. Arturem Ciecierskim.

Kolejne z cyklu 6 spotkań odbywać się będą regularnie w każdej z 6 gmin wchodzących w skład naszego powiatu. Najbliższe będzie miało miejsce już 12 września w gminie Leoncin. Przygotowaliśmy dla was również fotorelację z tego wydarzenia:

Zobacz galerię:

powiat nowodworski
relacja z inauguracji partnerstwa lokalnego w powiecie nowodworskim
goście partnerstwa lokalnego
inauguracja nowodworska
goście relacji powiat nowodworski
partnerstwo lokalne w powiecie nowodworskim
relacja z inauguracji
inauguracja w powiecie nowodworskim
goście partnerstwa lokalnego
goście powiatu nowodworskiego

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Bądź na biężąco, dołącz do nas

Zapisz się na Newsletter!

Czy chcesz być na  bieżąco z  nowinkami branżowymi i  otrzymywać od  Artixen.net  powiadomienia o  najnowszych wpisach na  blogu oraz  aktualnościach za  pośrednictwem wiadomości mailowych?

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji, dotyczących sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Polityka Prywatności Zrozumiałem/am