Relacja z inauguracji partnerstwa lokalnego w powiecie nowodworskim

partnerstwo lokalne
Opublikowano: 14.06.2018 < Powrót do wpisów Ocena artykułu: Kategoria: Newsy

Dnia 6 czerwca bieżącego roku w rezydencji Miętowe Wzgórza w Trębkach Nowych na terenie gminy Zakroczym odbyło się pierwsze z serii zapowiedzianych spotkań organizacyjno-integracyjnych, dotyczących zagadnienia partnerstwa lokalnego.

Program konferencji podzielony był na segmenty, obejmujące prelekcje i część warsztatową. Służyły one konsolidacji przedstawicieli rozmaitych środowisk lokalnych na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego i aktywizacji nowodworskiego rynku pracy.

część teoretyczna

Część teoretyczna

Część wstępna obejmowała prelekcję starosty: p. Magdaleny Biernackiej, dotyczącą zasobów starostwa oraz Jadwigi Olszowskiej-Urban, reprezentującej międzynarodowe centrum partnerstwa na temat założeń projektu Partnerstwa Lokalnego. W ich trakcie omówiliśmy nie tylko szczegóły strukturalne przedsięwzięcia, ale również zapoznaliśmy się z ciekawymi studiami przypadku z okresu 2002-2018. Prześledziliśmy między innymi dobre praktyki w mieście Zator w powiecie oświęcimskim, które dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, wdrożonym na skutek konsultacji społecznych i wielopłaszczyznowej współpracy, przeobraziło się w lokalne centrum rozrywkowe dla rodzin. Podobne przypadki zaobserwowaliśmy na przykładach marki „Jabłka Grójeckie”, spółdzielni przedsiębiorców „Grzybek Łosicki”, a także wielu inicjatyw obywatelskich w powiatach dąbrowskim, lwóweckim, zamojskim i tomaszowskim, które po odpowiednim dofinansowaniu, powołaniu do życia tzw. inkubatorów przedsiębiorczości, zorganizowaniu lokalnych warsztatów i wzmocnieniu zasobów ludzkich, mogą stanowić prawdziwe wizytówki dla swoich regionów.

Dowiedzieliśmy się, jakie konkretnie podmioty mogą partycypować w projekcie, na jakich płaszczyznach mogą wchodzić w relacje i zapoznaliśmy się z trzema kolejnymi etapami budowania partnerstwa:

 • inicjowanie – poprzez identyfikację partnerów, ocenę ryzyka i korzyści, sporządzenie mapy zasobów i problemów (pułapek, zagrożeń, wad) oraz identyfikację obszarów działania,
 • organizowanie – poprzez konstruowanie struktury, sporządzenie zasad, regulaminów i procedur, określenie beneficjentów, ocenę ryzyka i korzyści z wdrożenia projektu oraz planowanie zadań programów i projektów oraz obszarów działań,
 • wdrażanie – poprzez zarządzanie partnerstwem, ustalenie funkcji każdego członka (przydział zadań), rozwój umiejętności komunikacji, stosowanie zasad monitoringu działań, dbałość o odpowiedzialność i terminowość w realizacji zadań, osiąganie założonych efektów oraz skuteczne zarządzanie projektami.

panel warsztatowy

Panel warsztatowy

Podczas zajęć praktycznych zostaliśmy podzieleni na 9 grup, które miały za zadanie stworzyć tzw. beczki lokalnych zasobów, polegające na wywołaniu burzy mózgów, która doprowadzi do podsumowania lokalnych problemów, zasobów, możliwości i potrzeb, wymiany doświadczenia międzysektorowego wraz ze spostrzeżeniami i uwagami oraz stworzenia niewielkich baz danych, zawierających informacje na temat:

 • dokonywanych inwestycji,
 • atrakcyjności turystycznej regionu,
 • bilansu importu i eksportu,
 • infrastruktury technicznej,
 • czystości okolicy,
 • stanu samorządu lokalnego,
 • działalności organizacji pozarządowych,
 • sprawności funkcjonowania instytucji publicznych, placówek oświaty, służby zdrowia, ośrodków sportowych, obiektów kultury itp.,
 • poziomu i struktury bezrobocia,
 • inicjatyw obywatelskich,
 • zasobów kapitału ludzkiego,
 • jakości transportu i komunikacji,
 • dostępności zdobywania kwalifikacji i wykształcenia,
 • atrakcyjności gospodarczej regionu dla przedsiębiorców,
 • kosztów utrzymania i siły nabywczej mieszkańców,
 • możliwości pozyskania wsparcia finansowego i dostępu do dodatkowych środków np. subwencji i dotacji unijnych,
 • i wielu innych, równie istotnych kwestii.

Po zakończeniu części warsztatowej, każda grupa zaprezentowała wnioski ze swoich „beczek”. W oparciu o diagnozę beczki, przeanalizowaliśmy cztery zasady ożywienia społeczno-gospodarczego:

 • uszczelnianie lokalnych wycieków z firm i instytucji,
 • wsparcie istniejących firm lokalnych,
 • zachęcanie mieszkańców do tworzenia nowych firm i instytucji,
 • rekrutowanie nowych firm i organizacji.

Wystosowaliśmy następnie propozycje projektów społeczno-gospodarczych poprzez:

 • podsumowanie warunków gospodarczych regionu,
 • wypracowanie wizji społeczno-gospodarczej,
 • wybór projektów do opracowania na kolejnym warsztacie,
 • głosowanie każdego uczestnika na wybrane projekty i wybór grup do ich opracowania.

zaproszeni goście

Zaproszeni goście

Podczas konferencji mieliśmy możliwość wymienić się kreatywnymi pomysłami z przedstawicielami władz samorządowych, administracji publicznej i pozostałych przedsiębiorstw prywatnych, z których każde musiało się na wstępie przedstawić. Na miejsce przybyło około 200 osób, wypełniając tłumnie całą salę balową.

Na miejscu spotkaliśmy się między innymi z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w NDM: p. Marzeną Boczek, starostą nowodworskim: p. Magdaleną Biernacką, wicestarostą: p. Pawłem Calakiem oraz włodarzami wszystkich gmin tj. wójtem Czosnowa: p. Antonim Kręźlewiczem, wójtem Leoncina: p. Adamem Mirosławem Krawczakiem, burmistrzem Nasielska: p. Bogdanem Ruszkowskim, burmistrzem Nowego Dworu Mazowieckiego: p. Jackiem Kowalskim, wójtem Pomiechówka: p. Dariuszem Tomaszem Bieleckim oraz burmistrzem Zakroczymia: p. Arturem Ciecierskim.

Kolejne z cyklu 6 spotkań odbywać się będą regularnie w każdej z 6 gmin wchodzących w skład naszego powiatu. Najbliższe będzie miało miejsce już 12 września w gminie Leoncin. Przygotowaliśmy dla was również fotorelację z tego wydarzenia:

Zobacz galerię:

powiat nowodworski
relacja z inauguracji partnerstwa lokalnego w powiecie nowodworskim
goście partnerstwa lokalnego
inauguracja nowodworska
goście relacji powiat nowodworski
partnerstwo lokalne w powiecie nowodworskim
relacja z inauguracji
inauguracja w powiecie nowodworskim
goście partnerstwa lokalnego
goście powiatu nowodworskiego

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Bądź na biężąco, dołącz do nas

Zapisz się na Newsletter!

Czy chcesz być na  bieżąco z  nowinkami branżowymi i  otrzymywać od  Artixen.net  powiadomienia o  najnowszych wpisach na  blogu oraz  aktualnościach za  pośrednictwem wiadomości mailowych?

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji, dotyczących sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Polityka Prywatności Zrozumiałem/am