Partnerstwo lokalne w powiecie nowodworskim

partnerstwo lokalne
Opublikowano: 08.06.2018 < Powrót do wpisów Ocena artykułu: Kategoria: Newsy

Partnerstwo lokalne to platforma współpracy pomiędzy różnymi podmiotami na szczeblu regionalnym, które zmierzają do skutecznej realizacji określonych działań na rzecz zbiorowości lokalnej.

cele partnerstwa

Cele partnerstwa

Ta oddolna inicjatywa polega w dużej mierze na aktywizacji lokalnych społeczności i zachęcaniu do podejmowania zbiorowych wysiłków w celu definiowania i rozwiązywania skonkretyzowanych problemów na poziomie gminy lub powiatu. Zasadza się ona na działaniach trwałych i systematycznych z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi i metod. Zmierza do wypracowania systemu trwałych więzi i relacji spajających partnerów. Ma za zadanie łączyć zasoby wiedzy i doświadczenia instytucji i przedsiębiorstw w ramach inicjatyw na rzecz danych zbiorowości. Ich cechą charakterystyczną jest zaangażowanie w pracę na rzecz lokalnego środowiska w mnogości obszarów i wzmacnianie kluczowych filarów rynku włącznie z programami ekonomicznymi, socjalnymi i ekologicznymi, tworzeniem nowych miejsc pracy, organizowaniem specjalistycznych szkoleń i warsztatów dla zainteresowanych oraz wdrażaniem innowacji technologicznych i eksperymentów z wykorzystaniem posiadanych zasobów.

Nadrzędnymi celami takiego partnerstwa są: integracja społeczności, poprawa jakości rynku pracy, budowanie atmosfery dialogu społecznego, redukcja kosztów, ożywienie lokalnej gospodarki, poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw i skuteczności rozwiązywania problemów w skali mikro wraz z szybkim reagowaniem na ich występowanie. Współpraca zaowocować ma zwiększeniem skuteczności komplementarnych działań na poziomie lokalnym, dzięki: optymalnej alokacji zasobów, podziale obowiązków, wspólnym podejmowaniu decyzji dla dobra ogółu, jasnych strukturach, sprawnej koordynacji zespołowej bez powielania funkcji oraz zagospodarowaniu narzędzi i środków finansowych, przeznaczanych na realizację bieżących celów.

podmioty uczestniczące

Podmioty uczestniczące

Bardzo ważnym jest, aby w ramach partnerstwa lokalnego kooperowały ze sobą władze samorządów terytorialnych o zróżnicowanych kompetencjach, zarządy lokalnych firm, prywatni przedsiębiorcy, pracownicy administracji publicznej, instytucje rynku pracy np. biura pośrednictwa, izby handlowe, związki zawodowe, ośrodki szkoleniowe, pracodawcy i organizacje pozarządowe z trzeciego sektora np. spółki, stowarzyszenia i spółdzielnie.

zasady partnerstwa

Zasady partnerstwa

Głównymi zasadami partnerstwa są sprawozdawczość (a więc dwukierunkowy transfer kluczowych informacji, społeczna odpowiedzialność i rozliczalność), otwartość na wszelkie grupy społeczne wykluczająca zjawisko dyskryminacji oraz zgodność z panującym prawem i zasadami państwa demokratycznego. Podejmowane inicjatywy są w pełni dobrowolne, a działanie czysto filantropijne tj. nieobejmowane wynagrodzeniem pieniężnym.

powiat nowodworski

Typy partnerstwa

  • Partnerstwo publiczno-prywatne – umowa zawiązywana na rzecz realizacji przedsięwzięcia w ramach zadań sektora publicznego.
  • Partnerstwo projektowe – jego cele są zawarte w treści projektu i ustalane przez podmiot finansujący realizację zadania w ramach wymogów konkursowych.
  • Partnerstwo branżowe/sektorowe – porozumienie organizacji prowadzących działalność o podobnym profilu.
  • Partnerstwo lokalne/trójsektorowe – porozumienie instytucji działających na rzecz lokalnych struktur.

partnerstwo lokalne w powiecie nowodworskim

Wdrożenie partnerstwa w powiecie nowodworskim

W naszym powiecie (nowodworskim) „Porozumienie o zawarciu Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia społeczno – gospodarczego i aktywizacji nowodworskiego rynku pracy” zrodziło się z inicjatywy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim, Pani Marzenny Boczek w porozumieniu ze Starostą Nowodworskim, Panią Magdaleną Biernacką. W dniu 19 kwietnia bieżącego roku na Nadzwyczajnym Posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy, Starosta nowodworski: Magdalena Biernacka, Wicestarosta: Paweł Calak, Dyrektor PUP: Marzena Boczek, Burmistrzowie: Nowego Dworu Mazowieckiego, Nasielska, Zakroczymia: Jacek Kowalski, Bogdan Ruszkowski i Artur Ciecierski, Wójtowie: Czosnowa, Leoncina i Pomiechówka: Antoni Kręźlewicz, Adam Mirosław Krawczak i Dariusz Tomasz Bielecki oraz Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy powiatu nowodworskiego z Przewodniczącym Krystianem Busztą złożyli swoje podpisy pod ww. dokumentem, tworząc tym samym grupę liderów, odpowiedzialnych za koordynację projektu.

Dnia 6 czerwca bieżącego roku w rezydencji Miętowe Wzgórza w Trębkach Nowych na terenie gminy Zakroczym odbyło się pierwsze z serii zapowiedzianych spotkań organizacyjno-integracyjnych, dotyczących zagadnienia partnerstwa lokalnego. Przygotowaliśmy dla was szczegółową relację z tego wydarzenia. Link do relacji pojawi się już wkróce.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Bądź na biężąco, dołącz do nas

Zapisz się na Newsletter!

Czy chcesz być na  bieżąco z  nowinkami branżowymi i  otrzymywać od  Artixen.net  powiadomienia o  najnowszych wpisach na  blogu oraz  aktualnościach za  pośrednictwem wiadomości mailowych?

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji, dotyczących sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Polityka Prywatności Zrozumiałem/am